Coaching en Begeleiding

Bij coaching of begeleiding is het de bedoeling om, door de juiste vragen te stellen en te luisteren de oorzaken van bijv. irritatie, somberheid, stress, depressie of vastzittend gedrag of situatie naar boven te halen. Coaching en begeleiding is een manier om daar meer helderheid in te krijgen en samen met de cliënt te werken aan een veranderings- en ontwikkelingsproces zodat de cliënt steeds meer de eigen weg weer weet te vinden. 

Er zijn verschillende soorten coaching en coachingstechnieken die toegepast kunnen worden afhankelijk van de vraag, toestand en situatie van de client. Zie werkwijze

Coachingstechnieken

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

Soms is het bij mensen van belang om hun negatieve gedachten en gedrag te veranderen tot positieve vooruitgang en ontwikkeling. In deze scenario's wordt er de techniek van NLP toegepast. Volgens NLP opereren mensen via interne "kaarten" van de wereld. NLP probeert onbewuste vooroordelen of beperkingen van die wereldkaart van een individu te detecteren en aan te passen.

 

Transactionele Analyse (TA)

Volgens TA  reageren mensen vanuit drie basis posities; als een kind, volwassene en ouder en het bijbehorende gedrag en egoposities in elke rol. Transactioneel analyse gaat over de persoonlijkheid, gedragspatronen en interacties zowel verbaal als niet-verbaal in het dagelijks leven en alle scenario's en het effect daarvan op de anderen in de omgeving. Bij TA word je begeleid bij of hoe je een andere rol kunt aannemen, omgaan met moeilijke situaties, situaties doorbreken en veranderen. 

Systemisch Werken

Mensen worden altijd beïnvloed door hun omgeving inclusief familie, werkplek, sociale kring enz. Bij systemisch werken wordt er gekeken naar jouw plek in een systeem (kan elk systeem zijn) en jouw verhouding met de anderen in dat systeem. Alles wat er in een omgeving gebeurt wordt opgenomen door de mensen en heeft daardoor invloed of mogelijk gevolg op hun gedachten en gedrag en zijn bepalend voor (vaak onbewust) wat ze doen en waarom.


Verschillende soorten Coaching

Wellness Coaching

Ik coach mijn cliënten om hun conditie, zowel fysiek als mentaal, te helpen verbeteren. De bedoeling is om mijn cliënten weer in een actieve staat te brengen, gezond te leven en vooruit te kijken. Ik adviseer mijn cliënten om met een breder perspectief naar het leven te kijken, plannen te maken en eraan te werken.

Lifestyle Review (vitaal en gezond leven)

Een van de belangrijke componenten van Coaching is "Lifestyle Review". Ik geloof dat er geen therapie effectief kan zijn, tenzij mensen bewust van hun levensstijl worden met aandacht op voeding en eetpatroon, slaappatroon, ademhaling, sporten en beweging enz. Ik adviseer  oefeningen zowel voor lichaam als geest inclusief meditatie, 

ademhalingstechnieken in combinatie

met gezonde voeding, beweging en slaappatroon.  Een gezonde levensstijl zorgt voor duidelijke verschillen en positieve resultaten voor mijn cliënten.

Energiebeheersing

Energie Management of energiebeheer is een van de belangrijke aspecten van een gebalanceerd en gezond leven. Het geldt niet alleen voor mensen na burn-outs, medische behandeling of andere ernstige gebeurtenissen, maar het is absoluut noodzakelijk voor elk mens. Bij energiebeheer worden mensen begeleid om hun energiebudget op een efficiënte manier te gebruiken om zodoende balans te brengen in hun leven. De sleutel om weer in beweging te komen is om de energie op een zeer positieve en constructieve manier te gebruiken.

 

Lees onze blog:


Ademhalingstechnieken

Alles begint bij het ademen, wij merken niet zoveel van ademen maar het is er altijd. Een van de belangrijkste aspecten van lichaamsgerichte therapie is het contact maken met onze ademhaling. Ademhalingstechniek wordt als een gereedschap en anker gebruikt om stabiliteit en balans te brengen tussen lichaam en geest. 

Mindfulness

Mindfulness of aandachtstraining is een manier om alle zorgen van de toekomst of het verleden te vergeten en open en bewust te zijn van het huidige moment. Mindfulness leert mensen om alle gebeurtenissen in het leven zowel negatief als positief te accepteren en leren in het "nu" te leven gebaseerd op "het is wat het is" principe. Door mindfulness training ervaren mensen minder stress en zorgen, ze piekeren minder over wat er al gebeurd is en wat er zou kunnen gebeuren. De mindfulness training helpt mensen om bewust te leven en anders omgaan met stress, gedachten en emoties.